Bạt che phủ phổ thông

Bạt che phủ phổ thông

0 đ

Gọi là Bạt nhựa PVC phổ thông vì dùng cho việc che phủ ít thao tác tháo gỡ, thời gian sử dụng trên 1 năm, hàng hóa, vật liệu, thiết bị không có giá trị cao.