Hệ trượt cơ học

Hệ trượt cơ học

0 đ

Hệ trượt cơ học là hệ thống ray lùa cửa kéo trượt ngang 1 cánh hoặc 2 cánh, dịch chuyển sang 1 bên hoặc 2 bên cho bộ màn nhựa PVC vốn dĩ được gắn cố định. Với hệ ray treo lùa và bộ con lăn trục bánh xe bức màng PVC sẽ dễ dàng được di chuyển toàn bộ hoặc một phần của nó theo phương sang ngang, giúp tạo một không gian trống thoáng cho lối đi vận tải, bốc dỡ hàng hóa hoặc theo các yêu cầu khác